Vaajakallio Design Oy
 
Industrial Designer

Tuotekehitys

Vaajakallio Design Oy on tuotekehityksen kokonaisosaaja. Toimin joko asiakkaan tuotekehitystiimin jäsenenä ja visualisoijana tai toteutan koko kehittämisprosessin omassa verkostossani avaimet käteen periaatteella.

Tuotekehityksen kokonaisosaaminen tarkoittaa muotoilun lisäksi mm. mekaniikkasuunnittelua. Siinä määritellään materiaalit, valmistustapa ja kokoonpano. Käyttöliittymäsuunnitellussa optimoidaan puolestaan laitteen käytettävyysominaisuuksia kuten ymmärrettävyyttä, helppoutta, turvallisuutta jne.

Vaajakallio Design Oy toimii kiinteässä yhteistyössä 3D-mallinnusta ja –animaatioita tekevän 3DProject Ky:n kanssa. Suunnittelemamme tiedostot ovat yhteensopivia mm. rapid prototyping – ja muottivalmistajien kanssa.


Ei vain tuotemuotoilua

Vaajakallio Design Oy toimii yhä enemmän myös muilla teollisen muotoilun alueilla. Teollisen muotoilun osa-alueita ovat tuotemuotoilun lisäksi eräiden määritelmien mukaan:

• konseptimuotoilu

• strateginen design

• informaatiodesign

Vaikka kaikki tuotemuotoilun toimeksiannot sisältävät piirteitä edellisistä, konseptimuotoilu, strateginen design ja informaatiodesign ovat tarpeen joskus ennen tuotemuotoiluvaihetta. Lyhyesti konseptimuotoilu keskittyy vaihtoehtoisten tuotekonseptien kartoittamiseen, strateginen design kartoittaa erilaisia tuotestrategioita muuttuvaan markkinointiympäristöön ja informaatiodesign keskittyy tuotteen viestin ja käytettävyyden ymmärrettäväksi tekemiseen. Nämä uudet osa-alueet ovat nousemassa voimakkaasti tuotemuotoilun rinnalle muutoksen nopeuden kasvaessa tekniikassa, maapalloistumisessa, käyttäytymisessä ja kulttuureissa.


Konsultointi

Konsultointi teollisen muotoilun alueella on neuvojen antamisen lisäksi luovaa ongelman ratkaisua. Muotoilijalle usein on tärkeämpää löytää oikeat kysymykset ja vastata niihin oikein, kuin vastata oikein vääriin kysymyksiin. Mitkä ovat kehitettävän tuotteen todelliset asiakasarvot, mitä voitetaan tai vaarannetaan kun hintaluokka, toiminta- tai valmistustapa on tämä tai tuo, mitkä ovat vaihtoehtoiset ratkaisutavat?

Vaikka konsultointi on sisäänrakennettu jokaiseen muotoilutyöhön, myös pelkistettyjä konsultointeja tehdään. Konsultoinneissa kartoitetaan uuden tuotteen mahdollisia käyttö- ja olomuotoja ja joskus vaihtoehtoja korvata tuote jollain toisella tavalla, kuten palvelulla.


Alan opetus

Jukka Vaajakallio on antanut alan opetusta muotoilukorkeakoulujen ja oppilaitosten lisäksi INSKOn, AEL:n ja muiden järjestöjen kursseilla. Usein myös yritykset käyttävät muotoilukonsultteja sisäisessä koulutuksessaan. Jukka Vaajakallio on toiminut Taideteollisen korkeakoulun tuntiopettaja vuosina 1980 - 2007 ja antanut luentoja muiden oppilaitosten ja kouluttavien järjestöjen kursseilla ja seminaareissa.

 

Jukka Vaajakallio ja Pentti Saarinen

3D Project Oy:stä

 

 

©2008 Vaajakallio Design Oy