Vaajakallio Design Oy
 
Industrial Designer
Teollinen Muotoilu


Teollista muotoilua tehdään eri toimialoille erilaisin painotuksin. Konepajateollisuudessa avainsana on käytettävyys, jolle muut arvot kuten ulkonäkö ovat alisteisia. Konepajatuotteen suunnittelu on laaja-alainen ja ”moni-tieteellinen” prosessi, jossa muotoilija tehtävänä on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa mm. seuraavasti:

• valmistuskustannusten alentaminen

• raaka-aineen käytön minimointi

• työvoimakustannusten säästö

• kuljetuskustannukset

• kokoonpantavuus

• kierrätys

 
Metso Pansio: Former Exhaust

 

 

©2008 Vaajakallio Design Oy